dijous, 23 d’agost de 2012

Mossos d'Esquadra sense número d'identitat professional ni uniforme de gala


L’article únic del decret, 217/2008, de 4 de novembre, sobre la utilització del número d’identitat professional en determinades peces dels uniformes de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra diu:

Les peces visibles dels uniformes de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, que portin posades a la part superior del cos els funcionaris i les funcionàries, han de tenir incorporada, a la part davantera superior dreta, una veta adherent de color blau marí de 2 cm d’ample i 5 cm de llarg, en la qual ha de constar el número d’identitat professional.”

La segona part de l’article exclou, únicament, els uniformes de gala. Per tant, d’acord amb la normativa vigent, la manca d’identificació d'aquests agents davant el Palau de la Generalitat de Catalunya sembla il·legal. Preguntat educadament l'agent de l'esquerra de la foto sobre quin era la raó de no portar el seu número de TIP em va respondre si tenia alguna pregunta més a fer-li i, a continuació, em va enviar, gestualment i poc educadament, a pastar fang.

L'honorable conseller Felip Puig acostuma a posar com a excusa que l’armilla antitrauma (aquesta mena d’armilla antibales pensada per cops, objectes contundents, etc.) dificulta portar visible el número de TIP. Aquesta excusa no és suficient per incomplir un decret vigent prou clar. Un conseller hauria de donar exemple en el compliment de la llei.